Tổng hợp một số tool truy cập server linux

Hôm nay topweb.store tổng hợp một số tool truy cập server linux

1. Putty

Link dowload: https://www.putty.org

2. Bitvise

Link dowload: https://www.bitvise.com/ssh-client-download

3. Xshell

Link dowload: https://www.netsarang.com/en/downloading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *