Hướng dẫn code lấy ngẫu nhiên 10 sản phẩm trong WooCommerce

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn code lấy ngẫu nhiên 10 sản phẩm trong WooCommerce như sau:

<?php
$args = array(
‘post_type’ => ‘product’,
‘posts_per_page’ => 10,
‘orderby’ => ‘rand’,
);

$products = new WP_Query( $args );

if ( $products->have_posts() ) {
while ( $products->have_posts() ) {
$products->the_post();
// display the product information here, for example:
the_title();
}
wp_reset_postdata();
}
?>

Chúc các bạn thành công!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *