Yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi xem nội dung trên web

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn code hàm yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi xem nội dung trên web site wordpress. Để làm điều này bạn có thể thêm mã sau vào file functions.php trong theme của bạn:

// Kiểm tra đăng nhập trước khi xem nội dung
function restrict_content_to_logged_in_users() {
// Kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập chưa
if (!is_user_logged_in()) {
// Nếu người dùng chưa đăng nhập, chuyển hướng đến trang đăng nhập
wp_redirect(wp_login_url());
exit;
}
}
add_action(‘template_redirect’, ‘restrict_content_to_logged_in_users’);

Sau khi bạn thêm mã này vào file functions.php, trang web của bạn sẽ kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa trước khi cho phép họ xem nội dung. Nếu người dùng chưa đăng nhập, họ sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập mặc định của WordPress. Bạn có thể tùy chỉnh chỗ chuyển hướng bằng cách thay đổi wp_login_url() thành URL mong muốn.

Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *