Hướng dẫn sử dụng GitHub dùng SSH key trên server Ubuntu

Hôm nay topweb.store hướng dẫn sử dụng GitHub dùng SSH key trên server Ubuntu theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào thư mục .ssh bằng lệnh:  cd /root/.ssh

Bước 2: Tạo SSH key trên máy chủ Ubuntu của bạn bằng cách chạy lệnh: ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com". Thay thế "your_email@example.com" bằng địa chỉ email của bạn.

Bước 3: Thêm SSH key vào tài khoản GitHub của bạn bằng cách sao chép nội dung tệp ~/.ssh/id_rsa.pub và thêm vào phần “SSH and GPG keys” trong cài đặt tài khoản GitHub của bạn.

Bước 4: Cấu hình thông tin người dùng (email và tên người dùng) đúng với tài khoản GitHub của bạn bằng lệnh sau.

git config –global user.email “your_email@example.com”
git config –global user.name “Your Name”

Thay thế "your_email@example.com" bằng địa chỉ email của bạn và "Your Name" bằng tên của bạn.

Như vậy là ok rồi đó, chúc các bạn thành công!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *