Xóa toàn bộ hình ảnh và video không sử dụng trong WordPress

Để xóa toàn bộ hình ảnh và video không sử dụng trong WordPress, hôm nay topweb.store hướng dẫn bạn sử dụng một số phương pháp.

Phương pháp 1: Sử dụng Lệnh SQL

Dưới đây là một số lệnh SQL để tìm và xóa các tệp không được liên kết với bất kỳ bài viết, trang, hay sản phẩm nào. Trước khi thực hiện, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu cơ sở dữ liệu.

— Tìm các tệp không được liên kết với bất kỳ bài viết nào
SELECT * FROM wp_posts
WHERE post_type = ‘attachment’
AND ID NOT IN (
SELECT meta_value FROM wp_postmeta WHERE meta_key = ‘_thumbnail_id’
)
AND ID NOT IN (
SELECT post_id FROM wp_postmeta WHERE meta_key = ‘_product_image_gallery’
);

— Xóa các tệp không được liên kết với bất kỳ bài viết nào
DELETE FROM wp_posts
WHERE post_type = ‘attachment’
AND ID NOT IN (
SELECT meta_value FROM wp_postmeta WHERE meta_key = ‘_thumbnail_id’
)
AND ID NOT IN (
SELECT post_id FROM wp_postmeta WHERE meta_key = ‘_product_image_gallery’
);

Phương pháp 2: Sử dụng Plugin

Sử dụng plugin là một phương pháp an toàn và dễ dàng hơn cho những người không quen thuộc với việc thao tác cơ sở dữ liệu trực tiếp. Dưới đây là một số plugin phổ biến có thể giúp bạn xóa các tệp không sử dụng:

 1. Media Cleaner: Plugin này giúp bạn quét và xóa các tệp phương tiện không sử dụng trong thư viện của bạn. Nó sẽ kiểm tra xem các tệp có được liên kết với bất kỳ nội dung nào hay không và cho phép bạn xóa chúng một cách an toàn.
  • Truy cập vào Plugins > Add New.
  • Tìm kiếm Media Cleaner.
  • Cài đặt và kích hoạt plugin.
  • Truy cập vào Media > Cleaner để bắt đầu quá trình quét và xóa các tệp không sử dụng.
 2. WP-Optimize: Plugin này không chỉ tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của bạn mà còn giúp bạn tìm và xóa các tệp phương tiện không sử dụng.
  • Truy cập vào Plugins > Add New.
  • Tìm kiếm WP-Optimize.
  • Cài đặt và kích hoạt plugin.
  • Truy cập vào WP-Optimize > Images để bắt đầu quá trình quét và xóa các tệp không sử dụng.

Sử dụng một trong hai phương pháp trên sẽ giúp bạn quản lý và xóa các tệp phương tiện không sử dụng trong WordPress một cách hiệu quả.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *