Hướng dẫn tạo nút “Xem thêm” và “Rút gọn” nội dung

Hôm nay Topweb.store hướng dẫn các bạn tạo nút “Xem thêm” và “Rút gọn” nội dung trên website

Bước 1: Chèn đoạn code script vào Body

<script>
  function toggleContent() {
    var hiddenContent = document.getElementById("hiddenContent");
    var showMoreLink = document.getElementById("showMoreLink");
 
    if (hiddenContent.style.height === "auto") {
      hiddenContent.style.height = "4.5em";
      showMoreLink.innerHTML = "Xem thêm";
    } else {
      hiddenContent.style.height = "auto";
      showMoreLink.innerHTML = "Rút gọn";
    }
  }
</script>

Bước 2: Chèn đoạn code CSS sau vào theme

.hidden-content {
      overflow: hidden;
      line-height: 1.5em;
      height: 4.5em;
    }
.show-more {
  display: block;
  cursor: pointer;
  color: #fbae37;
  text-decoration: underline;
  border-color: #fbae37;
  border: 1px solid #fbae37;
  border-radius: 5px;
  margin: 0 auto;
  max-width: 150px;
  padding: 5px 5px;
  text-align: center;
}
.hidden-content {
  margin-bottom: 10px;
}

Bước 3: Tại đoạn nội dung website cần tạo nút “Xem thêm” và “Rút gọn” bạn chèn code trên và dưới như sau

<div id="hiddenContent" class="hidden-content">
<p>
Đây là nội dung website cần tạo nút "Xem thêm" và "Rút gon"
</p>
</div>
<span id="showMoreLink" class="show-more" onclick="toggleContent()">Xem thêm</span>

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *