Hướng dẫn viết hàm tạo mã khuyễn mại tự động hàng ngày

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn viết hàm tạo mã khuyễn mại tự động hàng ngày như sau

Bước 1: Viết hàm js tự động tạo mã khuyến mại

Trong file function.php bạn viết bổ sung đoạn code như sau

function get_custom_js() { ?>

  <script type='text/javascript' src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js'></script>

  <script type="text/javascript">

  function makhuyenmai(){
  var i = 30;
  var d = new Date();
  //var x = Math.floor((Math.random() * 10) + 1); //random number between 1 and 10
  var makhuyenmaihomnay = d.getFullYear() * d.getDate() * (d.getMonth() + 1);
  var makhuyenmai = setInterval(() => {
  --i;

  $('#makhuyenmai').html('Bạn vui lòng chờ: '+i+'s');

  if (i === 0) {
  clearInterval(makhuyenmai);
  $('#makhuyenmai').html('Mã khuyến mại hôm nay là:' +String(makhuyenmaihomnay).substr(-2,2) );
  }
}, 1000);
}
</script>
<?php
}
add_action('wp_head','get_custom_js');

Bước 2: Tạo shortcode mã khuyến mại

Trong file function.php chúng ta tiếp tục thêm hàm sau

function makhuyenmai()
{

$makhuyenmai = '<p style="text-align: center;color: red;font-size: 17px;font-weight: bold">' ;
$makhuyenmai .= '<a class="wp-block-button__link has-text-color has-background" style="border-radius:2px;background-color:#ba0c49;color:#fffffa" href="javascript: void(0)" onclick="makhuyenmai()">?? NHẬN MÃ KHUYẾN MẠI HÔM NAY</a>' ;
$makhuyenmai .= '<span id="makhuyenmai"></span></p>';
return $makhuyenmai;
}
add_shortcode('makhuyenmai', 'makhuyenmai');

Bước 3: Hiện thị mã khuyến mại

Để hiện thị nút lấy mã khuyến mại, các bạn chỉ cần nhúng shortcode [makhuyenmai] vào những chỗ nào bạn muốn hiện thị là ok

Chúng các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *