Một số lệnh làm việc cơ bản trong VIM

Hôm nay topweb.store tổng hợp một số lệnh làm việc cơ bản trong Vim như sau:

  1. Lưu file – “:w
  2. Thoát khỏi file mà không lưu – “:q
  3. Lưu và thoát khỏi file – “:wq
  4. Chuyển sang chế độ insert – “i
  5. Chuyển sang chế độ command – ESC 
  6. Xóa một từ – “dw
  7. Xóa một dòng – “dd
  8. Quay trở lại các bước trước – “u“.

Chúc các bạn làm việc vui vẻ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *