Hướng dẫn cài VPS server linux bằng một số script thông dụng nhất hiện nay

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn cài VPS server linux bằng một số script thông dụng nhất hiện nay

1. Cài VPS Linux bằng Hocvps script

  • Để cài VPS bằng Hocvps script bạn vào Terminal Console chạy lệnh sau:
curl -sO https://hocvps.com/install && bash install
  • Chờ Script cài đặt xong và tự khởi động lại VPS bạn đăng nhập lại với port mới 2222 là ok

2. Cài VPS Linux bằng Hostvn script

  • Để cài VPS bằng Hostvn script bạn vào Terminal Console chạy lệnh sau:
curl -sO https://scripts.hostvn.net/install && chmod +x install && ./install
hoặc 
apt install curl -y && bash <(curl -LSs http://scripts.hostvn.net/install)
  • Chờ Script cài đặt xong và tự khởi động lại VPS bạn đăng nhập lại với port mới 8282 là ok

3. Cài VPS Linux bằng Dlemp script

  • Để cài VPS bằng Dlemp script bạn vào Terminal Console chạy lệnh sau:
curl -L https://script.dlemp.net -o dlemp && bash dlemp
  • Chờ Script cài đặt xong và tự khởi động lại VPS bạn đăng nhập lại là ok

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *