Hướng dẫn thay đổi đường dẫn đăng nhập mặc định của wordpress

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn thay đổi đường dẫn đăng nhập mặc định của wordpress không cần cài plugin.

Bước 1: Đổi tên file wp-login.php

Bạn thực hiện đổi tên file wp-login.php trong thư mục root của wordpress thành [ten_bạn_muon_thay_doi].php, và sau đó thay đổi wp-login.php thành [ten_bạn_muon_thay_doi].php trong nội dung file wp-login.php.

Bước 2 : Cập nhật file function.php

Bạn thêm đoạn code sau đây vào file function.php để thay đổi link lúc thực hiện logout.

add_filter( 'logout_url', function($url){
return str_replace('wp-login', 'ten_bạn_muon_thay_doi', $url).'&redirect_to='.home_url();
});

Như vậy là ok rồi đó.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *