Hướng dẫn truyền tham số vào template trong wordpress

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn cách truyền tham số vào template.

Trong wordpress mặc định khi get template sử dụng hàm get_template_part. Tuy nhiên khi sử dụng hàm này chúng ta không truyền được tham số vào template

Vì vậy để truyền được tham số vào template chúng ta chuyển sang dùng hàm locate_template kết hợp với hàm include của php

Ví dụ:

Từ code ban đầu là

$code = get_template_part( 'file_code_template_cua_ban' );

Chúng ta chuyển sang:

$tham_so = 'tham_so_can_truyen';

include(locate_template('file_code_template_cua_ban'));

Như vậy trong file_code_template_cua_ban đã get được $tham_so rồi đó

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *