Hướng dẫn khắc phục lỗi “Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư” khi truy cập vào trang web

Hôm nay topweb.store hướng dẫn khắc phục lỗi “Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư” khi truy cập vào trang web

Nguyên nhân 1: Ngày giờ cho máy tính bị sai

Nếu máy tính của bạn ngày giờ tháng năm đang chưa đúng với ngày hiện tại thì cập nhật lại cho đúng là ok

Nguyên nhân 2 : Do dữ liệu duyệt web lỗi thời

Bạn tiến hành xóa toàn bộ dữ liệu duyệt web trên trình duyệt và khởi động lại trình duyệt là truy cập bình thường

Nguyên nhân 3 : Do SSL hết hạn chứng chỉ Let’s Encrypt

Kể từ ngày 30/9/2021, chứng chỉ gốc DST Root CA X3 của Let’s Encrypt bị hết hạn và phải thay bằng chứng chỉ mới là ISRG Root X1. Vì vậy bạn cần nâng cấp máy tính của mình như sau

  • Cách 1: Tải và import file chứng chỉ tại link :https://letsencrypt.org/certs/lets-encrypt-r3.der
  • Cách 2: Truy cập vào link https://valid-isrgrootx1.letsencrypt.org/ để windows tự động đưa ISRG Root X1 vào root CA
  • Cách 3: Cập nhật bản vá lỗi bảo mật của Windows 7 (KB3004394)
    • Windows 32bit: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45588
    • Windows 64bit: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45633

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *