Hướng dẫn cài đặt Node.js trên server Linux

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn cài đặt NodeJS trên CentOS hoặc Ubuntu bằng 2 cách đơn giản từ Repository và từ Node Version Manage như sau:

1. Cài đặt NodeJS và công cụ NPM từ Repository.

– Đối với Ubuntu ta dùng lệnh sau

apt-get update
apt-get install nodejs npm

– Đối với CentOS ta dùng lệnh sau

yum install epel-release -y
yum install nodejs npm -y

– Sau đó để kiểm tra lại phiên bản NodeJS ta dùng lệnh

node --version

2. Cài đặt NodeJS và và Node Version Manager.

Truy cập NVM Github: https://github.com/nvm-sh/nvm sau đó copy lệnh chạy sau

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.0/install.sh | bash

Để sử dụng, chúng ta cần source phần .bash_profile:

– Đối với Ubuntu ta dùng lệnh sau

source /root/.bashrc

– Đối với CentOS ta dùng lệnh sau

source /root/.bash_profile

– Để liệt kê các phiên bản NodeJS ta dùng lệnh sau

nvm list-remote

– Để cài đặt một phiên bản NodeJS bất kỳ ta dùng lệnh sau

nvm install phien_ban_nodejs

– Để gỡ bỏ một phiên bản NodeJS ta dùng lệnh sau

nvm uninstall phien_ban_nodejs

– Để liệt kê các phiên bản NodeJS đã cài đặt ta dùng lệnh sau

nvm list

– Để thay đổi phiên bản NodeJS đang sử dụng ta dùng lệnh sau

nvm use phien_ban_nodejs

– Để thay đổi phiên bản mặc định NodeJS ta dùng lệnh

nvm alias default phien_ban_nodejs

– Để kiểm tra lại phiên bản NodeJS ta dùng lệnh

node --version

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *