Hướng dẫn đặt múi giờ Việt Nam trên server linux

Hôm nay topweb.store hướng dẫn đặt múi giờ Việt Nam trên server linux

1. Cấu hình dưới server

Để thực hiện các bạn ssh vào server và thực hiện lệnh như sau

timedatectl set-timezone "Asia/Ho_Chi_Minh"

Như vậy đã là ok rồi đó.

Chúng ta có thể kiểm tra lại bằng lệnh sau:

timedatectl status

2. Cấu hình ở php

Nếu các bạn sử dụng PHP các bạn sẽ cần thay đổi thêm trong file php.ini

Mở file php.ini tìm đến dòng

;date.timezone =

Và sửa lại thành

date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh

Sau đó các bạn khởi động lại php-fpm hặc apache/nginx

service php-fpm restart

service httpd restart

service nginx restart

Nếu trong code php bạn có thể dùng lệnh sau

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

Chúc các bạn thành công!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *