Hướng dẫn xóa toàn bộ các sản phẩm, xóa đơn hàng trong woocommerce bằng câu lệnh mysql

Hôm nay topweb.store sẽ hướng dẫn các bạn xóa xóa hàng loạt các sản phẩm, đơn hàng trong woocommerce bằng câu lệnh mysql. Để bảo đảm an toàn dữ liệu, trước khi thực hiện bạn nên thực hiện backup database.

1. Xóa sản phẩm

Để xóa hết toàn bộ sản phẩm ta dùng câu lệnh mysql sau:

DELETE FROM wp_postmeta WHERE post_id IN ( SELECT ID FROM wp_posts WHERE post_type IN ( 'product', 'product_variation' ));
DELETE FROM wp_posts WHERE post_type IN ( 'product', 'product_variation' );

Để xóa hết hết tất cả các sản phẩm trong thùng rác ta dùng câu lệnh mysql sau:

DELETE FROM wp_postmeta WHERE post_id IN ( SELECT ID FROM wp_posts WHERE post_type = 'product' AND post_status = 'trash' );
DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = 'product' AND post_status = 'trash';

2. Xóa khuyến mãi

Để xóa hết tất cả các khuyến mãi coupons ta dùng câu lệnh mysql sau:

DELETE FROM wp_postmeta WHERE post_id IN ( SELECT ID FROM wp_posts WHERE post_type = 'shop_coupon' );
DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = 'shop_coupon';

3. Xóa đơn hàng

Để xóa toàn bộ các đơn hàng ta dùng câu lệnh mysql sau:

DELETE FROM wp_woocommerce_order_itemmeta;
DELETE FROM wp_woocommerce_order_items;
DELETE FROM wp_comments WHERE comment_type = 'order_note';
DELETE FROM wp_postmeta WHERE post_id IN ( SELECT ID FROM wp_posts WHERE post_type = 'shop_order' );
DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = 'shop_order';

Để xóa toàn bộ các ghi chú của đơn hàng ta dùng câu lệnh mysql sau:

DELETE FROM wp_commentmeta WHERE comment_id IN ( SELECT comment_id FROM wp_comments WHERE comment_type = 'order_note' );
DELETE FROM wp_comments WHERE comment_type = 'order_note';

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *