Hướng dẫn tắt thông báo lỗi PHP trong website WordPress

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn tắt thông báo lỗi PHP trong website WordPress.

1. Tắt thông báo lỗi php

Bạn mở file wp-config.php và thêm các dòng lệnh như sau:

ini_set('display_errors','Off');
ini_set('error_reporting', E_ALL );
define('WP_DEBUG', false);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);

2. Mở thông báo lỗi php

Trong trường hợp bạn đang trong môi trường phát triển và muốn hiển thị thông báo lỗi thì bạn thay thế các dòng lệnh trên bằng các dòng lệnh sau:

define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', true);

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *