Hướng dẫn tự động open ra một link quảng cáo bằng js

Hôm nay topweb.store sẽ hướng dẫn các bạn một đoạn code js nhỏ để tự động open ra một link quảng cáo.

Để thực hiện được điều này các bạn vào file function.php trong theme đang sử dụng của bạn và thêm đoạn lệnh như sau:

function get_custom_js() { ?>

<script type="text/javascript">

jQuery(document).ready(function($){
// set key
let key = 'checklinkads';
$("a").click(function(){
// open link ads
if (!sessionStorage.getItem(key)) {
// set session
sessionStorage.setItem(key, 1);
window.open('link_ads','_blank');
}
});
$("#page").click(function(){
// open link ads
if (!sessionStorage.getItem(key)) {
// set session
sessionStorage.setItem(key, 1);
window.open('link_ads','_blank');
}
});
});

</script>

<?php
}
add_action('wp_head','get_custom_js');

Bây giờ chúng ta truy cập lại site của mình và xem thành quả thôi.
Chúng các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *