Hướng dẫn fix lỗi 404 Not Found Nginx

Hôm nay topweb.store sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi 404 Not Found Nginx.

Bước 1: Update file domain Nginx config

Trong Nginx là file .htaccess không có tác dụng vì vậy bạn cần sửa lỗi này trong file cấu hình domain Nginx trong server hoặc vps của bạn.
Mở file domain config thường có trong thư mục sau: /etc/nginx/conf.d
Nếu bạn tìm không thấy trong thư mục này dùng lệnh sau: find / -name domain_của_bạn.conf
Trong khối server {} bạn bổ sung thêm đoạn code sau

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

Bước 2: Kiểm tra lại cấu hình và khởi động lại Nginx

Kiểm tra lại cấu hình Nginx bằng lệnh: nginx -t
Bạn khởi động lại Nginx bằng lệnh: service nginx restart

Giờ truy cập vào domain của bạn để tận hưởng thành quả thôi.
Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *