Hướng dẫn chuyển hướng redirect 404 wordpress về trang chủ

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn chuyển hướng redirect 404 wordpress về trang chủ mà không cần cài đặt thêm plugin nhé.

Các bạn thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Chèn code vào file functions.php

Chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng và lưu lại là xong.

//* 404 home
add_action('wp', 'redirect_404_to_homepage', 1);
function redirect_404_to_homepage() {
	global $wp_query;
	if ($wp_query->is_404) {
		wp_redirect(get_bloginfo('url'),301)
		;exit;
	}
}

Cách 2: Chỉnh sửa file 404.php của giao diện

Thông thường các giao diện của wordpress đều có file 404.php, các bạn tìm file này xóa toàn bộ code sẵn có bên trong và thay thế bằng code bên dưới.

   header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
   header("Location: ".get_bloginfo('url'));
   exit();

Trong trường hợp theme bạn đang sử dụng không có file 404.php thì bạn thêm mới file 404.php sau đó cũng copy toàn bộ code trên vào là ok nhé.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *