Hướng dẫn cập nhật URL WordPress khi thay đổi link, tên miền mới

Trong bài viết này topweb.store hướng dẫn các bạn cập nhật URL WordPress khi thay đổi link, tên miền mới bằng lệnh sql đơn giản như sau :

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value,'URL cũ','URL mới') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid,'URL cũ','URL mới');
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content,'URL cũ','URL mới');
UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'URL cũ','URL mới');

Bạn có thể chạy các lệnh sql này thông qua phpmyadmin hoặc terminal console đều ok.
Tuy nhiên trước khi thực hiện tôi khuyên các bạn nên backup trước một bản database cho an toàn.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *