Tổng hợp một số lệnh nén và giải nén trong linux

Hôm nay topweb.store tổng hợp một số lệnh nén và giải nén trong linux như sau:

1. Nén và giải nén file có đuôi .gz
– Nén: gzip [file_name] – Giải nén: gunzip [file_name]

2. Nén và giải nén file có đuôi .tar
– Nén: tar -cvf [file_name.tar] [file1] [file2] …
– Giải nén: tar -xvf [file_name.tar]

3. Nén và giải nén file có đuôi .tar.gz
– Nén file: tar -zcvf [file_name.tar.gz] file1 file2 …
– Nén folder: tar -zcf folder.tar.gz folder
– Giải nén: tar -zxvf [file_name.tar.gz]

4. Nén và giải nén file có đuôi .zip
– Nén: zip -r folder.zip folder
– Giải nén: unzip file.zip

5. Nén và giải nén thư mục có đuôi .tar.bz2
– Nén: tar -jcf folder.tar.bz2 folder
– Giải nén: tar -jxvf file.tar.bz2

6. Giải nén file đuôi .rar

– Dùng lệnh unrar x file.rar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *