Hướng dẫn chuyển hướng 301 khi thay đổi url tên miền

Hôm nay topweb.stroe hướng dẫn các bạn chuyển hướng 301 khi thay đổi tên miền

Cụ thể, bạn có 2 lựa chọn khi thay đổi file .htaccess. Nếu bạn muốn giữ nguyên cấu trúc URL, sử dụng code như bên dưới.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^olddomain.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.olddomain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://newdomain.com/$1 [L,R=301,NC]

Nếu bạn thay đổi cấu trúc URL, bạn cân thủ công thay đổi từng liên kết riêng lẻ. Nếu website của bạn lớn việc này có thể mất rất nhiều thời gian. Đây là code bạn cần sử dụng cho mỗi post hay page

RewriteEngine on
Redirect 301 /old-post https://newdomain.com/new-post

Đối với những url có chứa index.php và bạn muốn lại bỏ nó khỏi url thì bạn thêm đoạn code sau vào file .htaccess

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

Với những bạn dùng VPS với Nginx làm web server thì mở file /etc/nginx/conf.d/olddomain.com.conf sau đó tìm và sửa kiểu như thế này:

server {
server_name .olddomain.com;
return 301 https://newdomain.com$request_uri;
}

Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *